Schadeformulier

Heeft u een ongeval gehad (op het werk, in het verkeer etc.) en wilt u een vergoeding ontvangen? Gelieve onderstaand formulier in te vullen om mij alle nodige informatie te bezorgen die mij zal helpen om te beoordelen of u uw schade kunt claimen. Probeer alstublieft zoveel mogelijk informatie te geven.

Beschrijf uw ongeval zo gedetailleerd mogelijk.

Geef alstublieft andere relevante informatie op die u met ons wilt delen.

Voeg eventuele bijlagen toe die relevant kunnen zijn voor deze zaak. Dit kan een getuigenverklaring zijn, eventueel getekende contracten etc. Choose FilesNo Files ChosenAccepted file types: jpg, jpeg, jpe, png, pdf, doc, docx, xla, xls, xlt, xlw, xlsx, mp4, m4v. Max. file size: 23 MB

Privacybeleid Toestemming Klik hier om mijn privacybeleid te lezen

Algemene voorwaarden toestemming Klik hier om de algemeene voorwaarden te lezen

1 + 15 =

Algemene Voorwaarden

Alexia Law is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61452734. Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst tot opdracht met Alexia Law. Op alle rechtsverhoudingen zijn de algemene voorwaarden van Alexia Law van toepassing. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. Op de werkzaamheden van Alexia Law is tevens een kantoorklachtenregeling van toepassing. De voorwaarden en de kantoorklachtenregeling liggen ter inzage, zijn in te zien op www.alexia-law.com en worden op verzoek kosteloos toegezonden. De inhoud van dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het gebruik van de inhoud van dit bericht door anderen zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de afzender is niet toegestaan. Indien u niet de bedoelde geadresseerde bent, gelieve de afzender te waarschuwen.

Alexia Law is domiciled in Amsterdam and registered at the Chamber of Commerce under no. 61452734. All services and (other) activities are carried out by Alexia Law pursuant to a contract for professional services (“overeenkomst van opdracht”). Alexia’s Law general terms and conditions apply to the agreement, as well as Alexia’s Law office complaints procedure. These general terms and conditions and contain a limitation of liability clause and a jurisdiction clause electing the District Court of Amsterdam as the competent forum. The general terms and conditions and the office complaints procedure are at all times available for inspection, can be consulted at www.alexia-law.com and will be sent upon request free of charge. The contents of this e-mail message are solely intended for the addressee. Use of these contents by others without the prior approval of the sender or addressee, is not permitted. If you are not the intended addressee, please notify the sender immediately.

Download: Algemeene-Voorwaarden-Alexia-Law-pdf

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin